Grovavfallsinsamling med direktavlämning

Du kan lämna ditt grovavfall direkt till renhållningspersonalen på någon av följande uppsamlingsplatser på mönstringsvägen:

  • Mönstringsvägen 156, parkeringen 19.00–19.20, 27 april & 1 nov
  • Mönstringsvägen 2, parkeringen 19.25–19.45, 27 april & 1 nov
  • Mönstringsvägen 40, parkeringen 19.50–20.10, 27 april & 1 nov
  • Mönstringsvägen 76, parkeringen 20.15–20.35, 27 april & 1 nov
  • Mönstringsvägen 166, parkeringen 20.40–21.00, 27 april & 1 nov


Avfallsenheten Roslagsvatten

Svarar på frågor om bestämmelser, avfallsplanen, kompostering, källsortering, sopmajor, dispenser, mm
Tel 08-540 835 00
Fax 08-540 835 70
E-post: avfall@roslagsvatten.se

Webbplats:

http://roslagsvatten.se