välkommen till mönstringsvägens samfällighet

Vi har haft årsstämma

2024-03-10


Du kan hitta årets stämmoprotokoll under "Nyheter"

Styrelsen och ansvariga

Ilkka Kekkonen

Ordförande
Släpvagn/garage
Gräsklippning/snöröjning
Mv 48
070-715 19 28
ordforande@monstringsvagen.se

Monica Sandén

Lokalen
Styrelsesuppleant
Mv 100
070 440 22 61
monicasanden@gmail.com

Senaste nyheter

Kontakt