Februari 2012

Här kommer det miniatyrutgåva av Smedby-Nytt! för att påminna om;

Mönstringsvägens Samfällighetsförenings
Årsstämma 2012
Söndag 11:e Mars
Klockan 15:00 i Lokalen

Tillsammans med detta Smedby-Nytt hittar ni förslag till dagordning samt fullmakt för stämman. Fullständiga stämmohandlingar finns på här eller att hämta hos vår sekreterare Suzanne Lemon, Mv.30.

Varmt Välkomna!


Här följer dock en del sedvanligt gnäll med hopp om bot och bättring;

Skotta & sanda!

Vi är en Samfällighetsförening – detta innebär att vi inte bor i hyresrätt. Detta betyder också att vi bland annat hjälps åt att skotta och sanda. Sand ska finnas i SANDlådorna.

Det som göms i snö… Det är som vi alla vet förbjudet att rasta hundar och katter på våra allmänningar och i sandlådorna. Så snälla om vi alla hjälps åt att säga ifrån när vi ser detta ofog, så kanske det kan bli bättre. Då kan vi kanske också få uppleva en vår utan tillhörande odör!?

Sopsortering

Är kärlet fullt – fyll inte på mer! Vänta till nästa tömning… Om vi alla hjälps åt att vika ihop och platta till kartonger och emballage så kan vi säkert få plats… Utnyttja kärlen effektivt så blir det inga problem Smile

 


 Det var allt för denna gång… Syns på stämman!

Styrelsen