Juni 2010

Här kommer lite förhoppningsvis matnyttig information inför sommaren…

 Sopsorteringen Vi är så glada att sopsorteringen fungerat så bra! Vi är alla så duktiga på att sortera att plastkärlen raskt fick utökas till det dubbla, men nu ser det ut att fungera bättre… men vi har ju fortfarande möjlighet att justera eventuella felberäkningar. Batteriholkarna ska sättas upp på väggen inom kort, men Ragn Sells hade inte koll på att våra väggar var så hårda så det gick inte så bra i första försöket. Om du undrar över något ta kontakt med Anna Börjesson. 

 Felanmälan TV & fiber.Vi i styrelsen har i dagarna skrivit ett nytt avtal med Teknikbyrån. Detta innebär att vi i fortsättningen kommer att få våra trasiga noder utbytta utan extra kostnad för husägaren, förutsatt att detta sker på en vardag mellan 8:00 och 17:00.

Dessutom blir det nu möjligt att välja mellan tre olika bredbandsleverantörer; Teknikbyrån, Breband2 och AllTele Se bifogad prislista. Vill du byta från Teknikbyrån så skickar du in bifogad beställningslapp… annars behöver du inte göra någonting alls J

Får du problem med TV-anslutningen eller fibern skall du från och med 1:a juli ringa till:

   Teknikbyrån

   tel; 08-510 66 400 vardagar mellan 8:00 och 17:00

Observera att om du ringer till Teknikbyrån utanför normal kontorstid, eller om problemet inte ligger i din nod så kommer ditt hus att debiteras merkostnaden enligt följande prislista:

Inställelsetid 24 timmar

Utfört arbete vardagar kl: 8:00 – 17:00                                             750:- /tim

Utfört arbete vardagar kl: 17:00 – 24:00                                           950:- /tim

Utfört arbete övrig tid                                                                         1150:- /tim

Är du osäker ring Daniel Feyli innan du ringer Teknikbyrån.

Bil-, moped- och motorcykelkörning på våra gårdar är förbjudet. Enda undantaget är om man ska flytta någonting riktigt stort och tungt, eller om det gäller liv & död. OM du ändå måste köra in tänk då speciellt på att hålla extremt låg hastighet, och på alla lekande barn nu när sommaren äntligen är här!  

 Parkering på gårdarna är naturligtvis absolut förbjudet… Vi har garage och parkeringar för detta ändamål. Använd gärna garagen även på sommaren – det blir inte lika varmt i bilen, och eventuellt hitresta gäster får plats på parkeringarna dessutom J  Tänk också på att inte använda parkeringsplatserna som uppställningsplats för husvagnar, husbilar mm. Parkeringarna räcker inte till då.

Utnyttjande av gemensam tomtmark  Vi har fått ett par frågor angående vilka regler som gäller studsmattor och liknande som ställs upp på våra gemensamma ytor. I den stora ”Information om Mönstringsvägen” som alla husägare ska ha fått i samband med husköpet står det följande;

 Gemensamt, i föreningens namn, äger medlemmarna:

-Alla gräsytor, vilka inte tillhör respektive radhus, fram till Mönstringsvägen och mot skogsparti söder och väster om området.

-Torg, gångvägar, lekplatser och garage­planer. 

-Utnyttjande av gemensam tomtmark såsom uppställande av studsmattor , gungställningar mm, måste först diskuteras med din gårdsrepresentant. Ansvaret för skötsel, gräsklippning och säkerhet runt tex studsmattor är givetvis ägarens. “Leksaker” utställda på allmän mark får givetvis också nyttjas av alla. 

Alltså finns det inga fasta ”regler”, men se till att tala med din gårdsrepresentant och dina grannar så att alla är någorlunda överrens. Saknar du ”Information om Mönstringsvägen” så gå in på www.monstringvagen.se , så hittar du den där.

Restaurering av Lokalen

Som somliga säkert redan har märkt håller vi denna sommar på att fräscha upp Lokalen på utsidan. Det blir nu nya fönster och ny panel i grått, istället för originalen som suttit sedan husen byggdes. Givetvis går det ändå bra att hyra Lokalen för den som vill, boka lite i förväg bara så att byggkillarna hinner plocka undan lite J

Prislista för lokalen

      Lokalen kan hyras för bara 300:-, vuxna(kväll), 100:- barn(dag)

      Släpvagn med skyddsgaller kan hyras för bara 50:-

 Angående maillistan – Har du anmält dig till papperslös information via mail, Men ändå fått detta Smedby-Nytt! , så beror det på att vi behöver ditt husnummer för att kunna stoppa utdelningen… Maila igen till webbmaster hasain.alshakarti@truesec.se, och glöm inte att ange ditt husnummer J

Vill du ha papperslös information via mail? Så kommer du att få till exempel Smedby Nytt! direkt i din mailbox i fortsättningen… Billigare för oss alla i Samfälligheten – Mindre pappershantering – Och snällare mot miljön dessutom…

Maila ditt intresse OCH ditt husnummer till webbmaster hasain.alshakarti@truesec.se

Extra fjärrkontroll till garagedörrsöppnare

Vi har fått in många beställningar på garagedörrsöppnare, men nu inser vi att det är många som vill ha extra fjärrkontroller till dörrarna. För er som beställt ny garagedörrsöppnare så ingår en fjärrkontroll, men vill man ha fler så går det nu att beställa på talongen sist i detta Smedby-Nytt! – detta gäller givetvis oss som redan har garagedörrsöppnare sedan gammalt.

 

Det var allt för denna gång…Ha en fortsatt

Trevlig sommar!

                                                                                                                                   Styrelsen