Att tänka på vid flytt

Säljaren ansvara själv för att varm/kallvattenförbrukning avläses på mätarna under huset. Siffrorna rapporteras till kassören.
Avläsningen görs dagen för utflytt. Varmvattenmätaren sitter direkt under det aktuella huset och har röd visare. Kallvattenmätaren sitter även den direkt under det aktuella huset och har blå visare. Vill man ha hjälp av någon i styrelsen att läsa av vattnet så tas en avgift om 300kr ut av säljaren.
Har huset kvar originalboxern från canaldigital så lämnas den till köparen, den tillhör nämligen huset.
Meddela kassören datum för överlåtelse, så kassören kan göra en korrekt slutavräkning. Vid underskott får säljaren betala underskottet, vid överskott betalas överskottet ut till säljare.
Tänk också på att meddela er elleverantör mm, datum för flytt.
Mvh Styrelsen